trở lại

Hệ thống chống thấm – keo epoxy / polyurethane

Các sản phẩm

AQUAFIN-P1
Nhựa bơm gốc PU chữa vết nứt chứa nước
AQUAFIN-P4
Nhựa bơm đàn hồi gốc PU
Ống bơm nén gắn van Packer
Ống bơm nén gắn van Packer