trở lại

Hệ thống chống thấm – keo epoxy / polyurethane

Các sản phẩm

AQUAFIN-P1
Keo bơm PU dạng bọt để trám tạm thời vết nứt
AQUAFIN-P4
Keo bơm PU để trám vết nứt
ASODUR-IH
Keo bơm epoxy
Ống bơm nén gắn van Packer
Ống bơm nén gắn van Packer