trở lại

Hệ thống chống thấm – keo epoxy / polyurethane

Các sản phẩm

AQUAFIN-P1
Nhựa bơm gốc PU để trám tạm thời vết nứt, dạng bọt
AQUAFIN-P4
Nhựa bơm đàn hồi gốc PU để trám vết nứt
ASODUR-IH (INDUCRET-VK-Inject)
Keo bơm gốc epoxy
Ống bơm nén gắn van Packer
Ống bơm nén gắn van Packer