trở lại

ASO-Gefälleecke-20-L

Ke chống thấm cho màng chống thấm kết dính với gạch lát

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • dát nỉ ở cả hai mặt
  • đàn hồi
  • chống thấm nước
  • phát thải rất thấp
  • thành phần hệ thống thuộc màng chống thấm kết dính SCHOMBURG
  • có sẵn với độ bù chiều cao 20 mm và 28 mm ở cả cấu hình bên phải lẫn bên trái

Các lĩnh vực ứng dụng

  • để chống thấm cho các mối nối cố định và giãn nở
  • để chống thấm như một hệ thống liên kết với gạch và tấm lát

Tiêu thụ:

Khoảng 1 m/m

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Góc Đơn vị/ Khay nâng
206134-001 xám 25 mảnh/miếng/Thùng 90° left 3000
206134-002 xám 25 mảnh/miếng/Thùng 90° left 3000
206134-003 xám 25 mảnh/miếng/Thùng 90° right 3000
206134-004 xám 25 mảnh/miếng/Thùng 90° right 3000