trở lại

Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ

Trong khi công việc phục hồi, tái tạo và hiện đại hóa ngày càng trở nên quan trọng, chúng ta cần phải tập trung vào hệ thống sản phẩm phù hợp với mọi yêu cầu. Đến với SCHOMBURG, khách hàng có thể tìm thấy tất cả các hệ thống sản phẩm cải tiến và phù hợp nhất. Năng lực cốt lõi của tập đoàn SCHOMBURG được xây dựng và phát huy trong hơn 75 năm thông qua việc phát triển các hệ thống sản phẩm chống thấm và sửa chữa hiệu quả. SCHOMBURG đã tạo dựng một vị trí vững chắc với tư cách là nhà cung cấp hệ thống thi công gạch ngói và đá lát đáng tin cậy cho nhiều loại ứng dụng tại hầu hết các thị trường trên toàn thế giới nhờ cùng với việc đầu tư nghiên cứu và phát triển những sản phẩm sáng tạo.