store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Việt Nam

A-Z
Dịch vụ (+84) 28 7300 8225
Biểu mẫu liên hệ
Chương trình tính toán lượng tiêu thụ
Chuyển đến máy tính

AQUAFIN-2K/M-PLUS

Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt

Thông tin thêm…

BETOCRETE-CP-350-CI

Phụ gia bê tông dạng tinh thể với chất chống ăn mòn

Thông tin thêm…

ASODUR-SG2

Sơn lót chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu

Thông tin thêm…

BETOCRETE-CL210-WP

Phụ gia chống thấm dạng tinh thể dùng cho bê tông và chất trám khe

Thông tin thêm…

AQUAFIN-IC

Chống thấm mao dẫn dạng tinh thể

Thông tin thêm…

FIX 20-T

Màng chống thấm và vữa neo giãn nở ninh kết nhanh

Thông tin thêm…