trở lại

Vật liệu chống thấm – Bitum

Các sản phẩm

COMBIDIC-1K
Lớp phủ bitum 1-K
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Lớp phủ bitum 2 thành phần (PMBC)
COMBIDIC-2K-PREMIUM
Lớp phủ bitum 2-K hoạt tính, dày (PMBC)
ASOL-FE
Sơn lót bitum/lớp phủ bảo vệ, không chứa dung môi