trở lại

Phục hồi kết cấu bê tông

Các sản phẩm

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-bonding agent)
Chống thấm gốc khoáng kiểm soát hiện tượng ăn mòn
ASOCRET-BIS-5/40 (ASOCRET-FM40 / INDUCRET-BIS-5/40)
Vữa sửa chữa dùng cho các vị trí hư hỏng có kích thước từ 5 - 40 mm
ASOCRET-BIS-1/6 (ASOCRET-FS / INDUCRET-BIS-1/6)
Vữa mịn gốc khoáng dùng sửa chữa các vị trí hư hỏng có kích thước 1 - 6 mm
ASOCRET-IM
Vữa chống thấm dạng tinh thể thi công trát mạch bê tông