trở lại

Phục hồi kết cấu bê tông

Các sản phẩm

Asocrete-BIS-5/40
Vữa sửa chữa gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 5–40 mm
Asocrete-BIS-1/6
Vữa mịn gốc xi măng cho các điểm đứt gãy 1–6 mm
ASOCRET-IM
Vữa chống thấm dạng tinh thể thi công trát mạch bê tông