trở lại

Bảo mật thông tin cho người dùng truy cập vào trang web

Chúng tôi, SCHOMBURG GmbH & Co. KG sẽ giải thích cách thức xử lý dữ liệu cho các thông tin nhận được từ người dùng. Nếu có thắc mắc về vấn đề bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email thomas@werning.com để được hỗ trợ.

Mục đích, cơ sở pháp lý, danh mục người nhận, thời gian xử lý dữ liệu
Mục đích: Giới thiệu công ty, cung cấp dịch vụ và/hoặc bán sản phẩm và trao đổi qua Internet.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu trên trang web này là nhằm thông tin đến người dùng về sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện để người dùng có thể chủ động liên hệ với nhân viên hỗ trợ trong công ty.

Ngoài ra, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
• Điều 6 mục 1 khoản a, Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến quy trình xử lý dữ liệu cá nhân có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.
• Điều 6 mục 1 khoản b, Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến quy trình xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để hoàn thành hợp đồng với chủ thể dữ liệu cũng như thực hiện các biện pháp tiền hợp đồng tương ứng.
• Điều 6 mục 1 khoản c, Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến quy trình xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý ràng buộc theo quy định của bất kỳ điều luật hiện hành nào của EU hoặc theo bất kỳ luật hiện hành nào của quốc gia mà Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu được áp dụng toàn bộ hoặc một phần.
• Điều 6 mục 1 khoản f, Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến quy trình xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để bảo vệ lợi ích pháp lý của chúng tôi hoặc bên thứ ba, trừ khi các quyền tự do cơ bản và quyền lợi cơ bản của chủ thể dữ liệu được ưu tiên áp dụng. Lợi ích pháp lý được hiểu là lợi ích kinh doanh của chúng tôi để có thể duy trì trang web, bảo mật thông tin, thực thi các yêu cầu hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ các quy định pháp lý khác.

Cho mục đích này, chúng tôi đặc biệt sử dụng các công ty dịch vụ có nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu trong khuôn khổ cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan chức năng chỉ được thực hiện khi pháp luật yêu cầu.

Khi truy cập vào trang web, trình duyệt của bạn sẽ được kết nối. Những thông tin sau đây sẽ được thu thập tự động và lưu trữ dưới dạng các tập tin hệ thống tạm thời: địa chỉ IP của thiết bị, ngày và giờ truy cập, tên và URL của các tập tin được truy xuất, trang web nguồn mà bạn truy cập hoặc được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi (URL tham chiếu), trình duyệt được sử dụng và, nếu có, hệ điều hành của thiết bị cũng như tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng.

Các dữ liệu trên sẽ được chúng tôi xử lý nhằm mục đích thiết lập kết nối trơn tru và bảo mật hệ thống. Kết quả phát sinh từ việc kết nối sẽ tự động bị xóa, thông thường trong vòng tối đa bảy ngày. Nếu trang web bị sử dụng sai mục đích, dữ liệu nhật ký được yêu cầu là bằng chứng sẽ được xóa cho đến khi sự cố được giải quyết.

Xử lý dữ liệu cá nhân
Nhà điều hành trang web chỉ thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong khuôn khổ pháp luật cho phép hoặc nếu bạn đồng ý với việc thu thập dữ liệu. Thông tin cá nhân được hiểu là tất cả thông tin được sử dụng để nhận dạng cá nhân và có thể dùng để truy nguyên đến người dùng – chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại của người dùng.

Xử lý thông tin liên hệ
Nếu bạn liên hệ với nhà điều hành trang web thông qua các tùy chọn liên hệ được cung cấp, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ để xử lý và được sử dụng để trả lời yêu cầu. Các dữ liệu này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn.

Google Analytics
Trang web này sử dụng công cụ đo lường Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google Inc. cung cấp (sau đây được gọi là "Google"). Việc sử dụng này được thực hiện trên cơ sở Điều 6 mục 1 trang 1 khoản f trong Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu. Google Analytics sử dụng "cookie", tức là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính và cho phép phân tích việc sử dụng các trang web của bạn. Thông tin được tạo bởi cookie, như
- Loại/phiên bản trình duyệt,
- Hệ điều hành,
- URL tham chiếu (trang truy cập trước đó)
- Tên máy chủ của máy tính truy cập (địa chỉ IP),
- Thời gian gửi yêu cầu đến máy chủ

thông thường sẽ được truyền tới máy chủ của Google ở Mỹ và lưu trữ tại đó. Địa chỉ IP do Google Analytics thu thập từ thông tin trình duyệt của người dùng sẽ không được hợp nhất với các dữ liệu Google khác. Chúng tôi cũng đã mở rộng mã "anonymizeIP" (ẩn danh địa chỉ IP) trên trang web này cho Google Analytics. Hoạt động này đảm bảo việc che giấu địa chỉ IP của người dùng để tất cả dữ liệu được thu thập ẩn danh. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ thì địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến một máy chủ Google ở Mỹ và được rút ngắn tại đó.

Thay mặt cho nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng các thông tin nêu trên để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, từ đó lập báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp cho nhà điều hành trang web bao gồm các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng internet. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ các cookie qua cài đặt phần mềm trình duyệt phù hợp; tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể sẽ không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web này một cách đầy đủ.
Ngoài ra, bạn có thể chặn việc Google thu thập cũng như xử lý các dữ liệu do cookie tạo ra và liên quan đến việc sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP) bằng cách tải xuống và cài đặt phần bổ trợ trình duyệt (plug-in) có sẵn trên liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Để thay thế cho tiện ích bổ sung (add-on) của trình duyệt, đặc biệt là khi sử dụng các trình duyệt trên thiết bị di động, bạn có thể ngăn chặn việc thu thập thông tin bởi Google Analytics bằng cách nhấp vào liên kết này. Một opt-out cookie sẽ được sử dụng để ngăn việc thu thập dữ liệu trong tương lai khi bạn truy cập lại trang web này. Opt-out cookie chỉ được áp dụng trong trình duyệt này và chỉ dành cho trang web của chúng tôi, và sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Nếu xóa các cookie trong trình duyệt này, bạn phải đặt lại opt-out cookie.

Google Maps & YouTube
Chúng tôi sử dụng Google Maps để nhúng bản đồ và YouTube để nhúng video (cơ sở pháp lý theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu: Điều 6 mục 1 khoản f liên quan đến hoạt động của trang web của chúng tôi và tôn trọng lợi ích của các bên liên quan bằng cách hủy kích hoạt chức năng theo dõi trong mã YouTube ). Google LLC tại Mỹ đã cam kết cung cấp bảo mật thông tin phù hợp theo Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu giữa Mỹ và EU (US-EU Privacy Shield). Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Chính sách bảo mật chi tiết của Google.

Quyền thông tin, chỉnh sửa, xóa bỏ, phản đối và khả chuyển dữ liệu của người dùng
Bạn có thể thực hiện quyền thông tin, chỉnh sửa và xóa dữ liệu bất cứ lúc nào, chỉ cần liên hệ với chúng tôi theo các cách được mô tả ở trên. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu, nhưng chúng tôi theo quy định pháp lý phải lưu trữ dữ liệu, thì quyền truy cập vào dữ liệu của bạn sẽ bị hạn chế (bị chặn). Điều tương tự cũng áp dụng trong trường hợp phản đối. Bạn có thể thực hiện quyền khả chuyển dữ liệu, theo như khả năng kỹ thuật có sẵn của người nhận và của chúng tôi.

Quyền khiếu nại
Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể gửi khiếu nại đến Cơ quan giám sát việc bảo vệ dữ liệu.

Bảo mật/mã hóa dữ liệu
Trang web này sử dụng "Giao thức Chuyển tải Siêu văn bản Bảo mật " (https). Kết nối giữa trình duyệt của bạn và máy chủ của chúng tôi sẽ được mã hóa.

Cập nhật và thay đổi nội dung Chính sách bảo mật dữ liệu này
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào, điều này thường được thực hiện khi có sự phát triển hoặc thích nghi của các dịch vụ được sử dụng. Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chính sách này là phiên bản ngày: 14.05.2018