trở lại

Lớp láng nền

Các sản phẩm

ASO-EZ2
Xi măng láng nền đặc biệt
ASO-EZ4
Xi măng có tính trượt nước đặc biệt "như lá sen"
ASO-EZ6
Xi măng dưỡng hộ nhanh dùng để thi công hoàn thiện mặt sàn
ASO-EZ2-Plus
Vữa trộn sẵn có độ bền cao ninh kết nhanh
ASO-EZ4-PLUS
Vữa trộn sẵn chống thấm ninh kết nhanh
ASO-EZ6-Plus
Vữa trộn sẵn ninh kết nhanh dùng cho giai đoạn đầu của quá trình hoàn thiện
ASO-EZ-light-PLUS
Vữa láng nền gốc xi măng trọng lượng nhẹ
ASO-SEM
Vữa trộn sẵn nhanh khô cường độ cao