trở lại

Lớp láng nền

Các sản phẩm

ASO-EZ4
Xi măng có tính trượt nước đặc biệt "như lá sen"
ASO-EZ4-PLUS
Vữa trộn sẵn chống thấm ninh kết nhanh
ASO-SEM
Vữa trộn sẵn nhanh khô cường độ cao
ASO-EZ-light-PLUS
Vữa láng nền gốc xi măng trọng lượng nhẹ