trở lại

Lớp láng nền

Các sản phẩm

ASO-EZ4
Vữa láng cấp tốc cường độ cao, không thấm nước
ASO-EZ4-PLUS
Vữa trộn sẵn chống thấm ninh kết nhanh
ASO-SEB
Chất kết dính cho lớp láng nền, nhanh chóng sẵn sàng để lát gạch
ASO-SEM
Vữa trộn sẵn nhanh khô cường độ cao