trở lại

Chất lót

Các sản phẩm

ASO-Unigrund-GE
Sơn lót pha sẵn
ASO-Unigrund-K, xanh lam
Sơn lót cô đặc
ASO-Unigrund-S
Sơn lót chuyên dụng tăng cường khả năng kết dính
ASODUR-GBM
Keo dùng làm vữa, sơn lót và chống thấm
ASODUR-SG2
Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG3-superfast
Sơn lót epoxy đa năng khô nhanh
ASODUR-SG3-thix
Sơn lót epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm
ASODUR-SG3
Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm