trở lại

Chất lót

Các sản phẩm

ASO-Unigrund-GE
Sơn lót pha sẵn
ASO-Unigrund-GE-EU
Sơn lót trộn sẵn
ASO-Unigrund-K, blue
Sơn lót - dạng cô đặc
ASO-Unigrund-S
Sơn lót đặc dụng tăng khả năng kết dính nhanh
ASO-Unigrund-D
Sơn lót chống thấm hơi nước
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)
Lớp vữa và keo lót làm kín bề mặt
ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)
Sơn lacquer dẫn điện gốc nhựa epoxy
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB1240)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG2-thix (INDUFLOOR-IB1245)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm lưu biến
ASODUR-SG3-Superfast
Sơn lót nhựa epoxy đa năng dưỡng hộ nhanh
ASODUR-SG3-thix
Sơn lót nhựa epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm