trở lại

Hỗn hợp làm láng / Vữa dạng phun

Các sản phẩm

INDUCRET-VK100
Vữa phun gốc xi măng dạng lỏng, thi công trám khe nối có độ sâu đến 100 mm
ASOCRET-VK30 ( INDUCRET-VK30)
Vữa phun gốc xi măng dạng lỏng, thi công trám khe nối có độ sâu đến 60 mm
ASODUR-EV200 (INDUGROUT-EP200)
Vữa gốc nhựa epoxy 3 thành phần