trở lại

Vật liệu chống thấm – Mối nối giãn nở

Các sản phẩm

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
Keo epoxy lưu biến đa năng 2 thành phần
ASO-Tape
Băng dán nhựa nhiệt dẻo chống thấm cho các mối nối xây dựng và mối nối giãn nở