trở lại

AQUAFIN-CA

Keo dán dùng cho băng cản nước dạng giãn nở và mối nối / lớp phủ trung gian trong các hệ thống bê tông tươi

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Dùng kết dính lớp phủ chồng trong các hệ thống bê tông tươi như AQUAFIN-WM12.
  • Dùng liên kết băng cản nước dạng giãn nở như AQUAFIN-CJ4 và AQUAFIN-CJ6 trên bê tông.
  • Không dung môi.
  • Không chứa silicone và isocyanate.
Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
207212-001 xám 290 ml/hộp mực x 20/Thùng 1200