trở lại

Chống thấm và Khôi phục

Trong những năm qua, việc tái tạo, nâng cấp và hiện đại hóa các tòa nhà cũ đã trở thành một xu hướng quan trọng. Tuy nhiên, để bảo vệ vĩnh viễn một tòa nhà, điều quan trọng nhất là phải thực hiện các biện pháp chống ẩm. SCHOMBURG có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cung cấp nhiều loại sản phẩm chống ẩm phù hợp.