trở lại

Keo dán mối nối chống thấm

Các sản phẩm

ASO-Joint-Tape-2000-S
Băng keo cho các khu vực chịu tải cao
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners
Băng dán chống thấm góc chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-Intersections
Băng dán chống thấm chữ thập cho các khu vực chịu tải trọng nặng
Aso-Joint-Tape-2000-T-Piece
Băng dán chống thấm chữ T cho các khu vực chịu tải trọng nặng
Băng dán mối nối giãn nở ADF
Băng dán mối nối chống thấm xây dựng
Vật liệu chống thấm ADF
Vật liệu chống thấm xây dựng cho ống
ASO-Anschlussdichtband
Băng chống thấm liên tục có keo butyl