trở lại

Tra cứu

Công ty TNHH SCHOMBURG VIỆT NAM

19P Đường Nguyễn Hữu Cảnh
Phường 19, Quận Bình Thạnh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: (+84)-8-73008228
Thư điện tử: vietnam@schomburg.com

Tổng Giám Đốc
Albert J. Schomburg

1. Nội dung
Tác giả không chịu trách nhiệm về tính thời sự, tính chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp. Vì vậy, các khiếu nại pháp lý liên quan đến các thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào đã được cung cấp, bao gồm các thông tin chưa đầy đủ hoặc không chính xác, sẽ đều bị từ chối. Tất cả các nội dung chào hàng đều không có tính ràng buộc và không có nghĩa vụ pháp lý. Các nội dung của trang viết hoặc ấn phẩm hoàn chỉnh, bao gồm tất cả nội dung chào hàng và mọi thông tin có thể được tác giả bổ sung, thay đổi một phần hoặc xóa bỏ hoàn toàn mà không cần phải thông báo trước.

2. Trang tham khảo và liên kết
Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào có liên kết hoặc được tham chiếu từ các trang của mình – trừ phi tác giả biết rõ các nội dung bất hợp pháp đó và có thể ngăn chặn người xem truy cập vào những trang đó từ trang web của mình. Nếu có thiệt hại xảy ra do việc sử dụng các thông tin đã đăng tải, chỉ có tác giả của các trang tương ứng mới phải chịu trách nhiệm chứ không phải là người đã tạo ra liên kết với các trang này. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung đăng tải hay thông điệp nào được đăng tải bởi người tham gia thảo luận trên diễn đàn, khách truy cập hoặc qua email trên trang web của mình.

3. Bản quyền
Tác giả không có ý định công bố bất kỳ tài liệu có bản quyền nào hoặc, nếu có, sẽ là các ấn phẩm không quy định về bản quyền. Bất kỳ tài liệu nào do tác giả tạo ra đều có bản quyền.
Mọi sự sao chép hoặc sử dụng những đối tượng như biểu đồ, âm thanh hoặc văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc các ấn phẩm in khác đều không được phép nếu không có sự đồng ý của tác giả.

4. Chính sách bảo mật
Nếu có tình huống phát sinh về việc nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức (địa chỉ e- mail, tên, địa chỉ liên hệ) thì việc nhập những dữ liệu này đều được thực hiện một cách tự nguyện. Việc sử dụng và thanh toán tất cả các dịch vụ do chúng tôi cung cấp được chấp thuận – nếu có lý do chính đáng và khả năng kỹ thuật cho phép, tuy nhiên, không bao gồm mô tả chi tiết của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc theo mô tả chi tiết của dữ liệu nặc danh hoặc bí danh nào đó. Việc sử dụng các địa chỉ bưu chính, số điện thoại, số fax và địa chỉ email đã được công bố cho mục đích tiếp thị đều bị ngăn cấm, người vi phạm gửi tin nhắn rác sẽ bị xử lý theo pháp luật.

5. Giá trị pháp lý của quyền từ chối bản
Tuyên bố trách nhiệm Bản Tuyên bố Trách nhiệm này sẽ được xem như là một phần của ấn phẩm đăng tải trực tuyến mà bạn đã tham khảo. Nếu các mục hoặc các điều khoản đơn lẻ của bản Tuyên bố Trách nhiệm này không hợp pháp hoặc không chính xác, thì nội dung hoặc giá trị của các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng.

SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd. không có nghĩa vụ tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và cũng không chuẩn bị cho việc đó. Do vậy, SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd. không tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Chi nhánh nhà xuất bản cũng áp dụng cho các kênh truyền thông xã hội sau:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Bản quyền
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Slider Chống thấm và Khôi phục: © Michel Jaussi
Slider Lát gạch / lát đá tự nhiên / trát hồ: © Amit Geron

Thiết kế & Việc thực
LOUIS INTERNET
Cơ quan cho khái niệm, thiết kế và thực hiện

info@louis.info
http://www.louis.info