trở lại

Vữa / Chất keo dính

Os

Các sản phẩm

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
Keo epoxy lưu biến đa năng 2 thành phần, không dung môi
ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB4010)
Vữa gốc Epoxy
ASODUR-K4032 (INDUBOND-VK4032)
Keo epoxy độ nhớt trung bình hai thành phần không dung môi
ASODUR-K4032aci (INDUBOND-VK4032-aci)
Keo epoxy 2 thành phần - độ nhớt trung bình với chất ức chế ăn mòn hoạt tính
ASODUR-EV200 (INDUGROUT-EP200)
Vữa gốc epoxy ba thành phần, hiệu suất cao, không chứa dung môi