trở lại

Vật dụng bổ sung

Các sản phẩm

Màng phủ cốt sợi thủy tinh ASO
Màng phủ cốt sợi thủy tinh
ASO-R008
Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho sàn công nghiệp và các khu vực nhiễm dầu
Cát thạch anh
Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt
ASO-FF
Matit cốt sợi / phụ gia lưu biến
ASO-Antislide (INDU-Antislide-90/150)
Hạt chống trượt