trở lại

Nông trại tại Bocholt, Đức

Chuyển đổi và phục trạng nông trại liên hợp của gia đình Euting.
Đầu tiên, để chuẩn bị cho công đoạn xây (Bocholt Feldbrand), vữa cũ và lớp sơn thừa được cạo bỏ với độ dày khoảng 2 cm. Sau đó xịt chống thấm muối ESCO-FLUAT lên tất cả bề mặt tường cần xử lý. Sau cùng, bơm AQUIAFIN-i380 có tác dụng như một lớp chống ẩm ngược, đồng thời trám các lỗ khoan bằng ASOCRET-M30. Phần diện tích giữa lớp chống ẩm ngược và phần nền (tường/sàn) được chống thấm bằng vữa chống thấm AQUAFIN-1K. Phần tường được láng bằng vữa chống ăn mòn gốc sulfate ASOCRET-M30. Tại mối nối ở góc tường/sàn, sử dụng ASOCRET-M30 như hỗn hợp vữa kết dính khi còn ướt. Khi đã khô, hệ thống sản phẩm được phủ lần nữa bằng AQUAFIN-1K từ nền lên khoảng 0,50 – 1,00 mét chiều cao.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối