trở lại

Showroom ô tô Sonntag tại Dorsten, Đức

Phục trạng 80 m² ban công với hệ thống AQUAFIN-TBS:
San phẳng một phần bằng SOLOCRET-50, thi công 2 lớp gồm AQUAFIN-2K/M-PLUS kết hợp với ASO-Joint-Tape-2000 và ASO-Joint-Tape-2000-corners. Tiếp theo là lát gạch bằng cách dùng phương pháp Lót nổi-Miết vữa và UNIFIX-S3 cũng như chà ron và trám mối nối bằng ASO-Flexfuge và ESCOSIL-2000.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối