trở lại

Trung tâm đào tạo phi công trực thăng tại Krapinske Toplice, Croatia

Dự án tư nhân trên diện tích 2.500 m2 được xây dựng mới phục vụ công tác đào tạo phi công lái trực thăng.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối