trở lại

Trung tâm y tế của nhà thờ tại quận Northern Ruhr, Marl, Đức

Xây dựng mới nhà bếp trung tâm dành cho bốn Bệnh viện (cung ứng 1.300 suất ăn/ngày).

Key Facts

Tham chiếu lần cuối