trở lại

Suối cao nguyên Lahn-Dill, Đức

Hồ bơi, khu vực xung quanh hồ, các khu vực ẩm ướt (không có tắm hơi), khu vực trị liệu và thể dục thể hình đều được chống thấm. Tất cả các khu vực đều được lát gạch và trám vữa. Tại hồ bơi thể thao ngoài trời, gạch lát được gắn vào bê tông xanh (3 tháng) bằng vật liệu UNIFIX-S3.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối