trở lại

Trùng tu phố Dominican tại Krakow, Ba Lan

Trùng tu mặt đường giữa các ray xe điện ở Phố Dominican, Krakow

Key Facts

Tham chiếu lần cuối