trở lại

Trung tâm Thủy liệu pháp, Bratislava, Slovakia

Vào năm 2010 trung tâm phục hồi cộng đồng "Gaudemus", trung tâm thủy liệu pháp cho những người bị khuyết tật về thể chất và thần kinh tại Bratislava, Slovakia, được mở rộng bằng một hồ bơi. Việc xây dựng hồ bơi có bể phục hồi 25m chủ yếu được cấp kinh phí theo cơ chế tài chính EEA và Na Uy song cũng có một phần ngân sách nhà nước của Slovakia.
Vữa dẻo chống thấm gốc khoáng AQUAFIN-2K/M-PLUS được dung để chống thấm bên trong hồ bơi, khu vực bên ngoài hồ bơi và các nhà vệ sinh/nhà tắm, Gạch được ốp/lát vào thành bể bơi bằng chất kết dính nền mỏng có độ linh hoạt cao UNIFIX-S3.
Ban quản lý trung tâm "Gaudemus" đã quyết định sử dụng các sản phẩm của chúng tôi và lí do cho sự lựa chọn này là kinh nghiệm rất tích cực qua thời gian dài của công ty được chứng tỏ bằng những sản phẩm mang tên SCHOMBURG. Chính xác thì những sản phẩm này đã được sử dụng vào năm 1996 khi xây dựng bể phục hồi đầu tiên (nhỏ hơn) ở trung tâm thủy liệu pháp và đã được chứng minh là hoàn toàn đáng tin cậy vì không cần bảo dưỡng trong suốt 14 năm sau đó.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối