trở lại

Trung tâm A 10, Béc lin, Đức

Thi công hoàn thiện sàn bằng lớp láng nền xi măng. Lớp lót bằng ASO-Unigrund-K, cố định bằng MONOFLEX-XL và trám bằng ASO-Flexfuge.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối