trở lại

Scholoss Ribbeck, Đức

Scholoss Ribbeck được xây dựng năm 1893 theo phong cách Ba-rốc đương đại. Sau nhiều năm tu bổ, di tích này đã trở thành trung tâm du lịch văn hóa vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Công trình được sử dụng như một bảo tàng trưng bày, văn phòng đăng ký, nhà hàng và quán cà phê công viên.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối