trở lại

Sân bóng rổ tại Iloilo, Philippines

Đây là sân bóng chung của các làng kế cận nhau, có nhà thi đấu, bể bơi, sân bóng rổ …

Key Facts

Tham chiếu lần cuối