trở lại

Nhà máy xử lý nước thải, Slovakia

Vào năm 2009/2010, nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước, các công trình thoát nước tại chỗ đã được mở rộng tại Stupava (Slovakia). Một phần trong công tác chống thấm là cần bịt kín các khe nứt co ngót (với tổng chiều dài khoảng 450). Các vết nứt hiện có đã được phun bịt kín rồi sơn phủ lên toàn bộ khu vực bị nứt và các mối nối thi công (mối nối tường với sàn) ở mặt bên trong bằng vữa dẻo chống thấm AQUAFIN-2K/M-PLUS, cùng với băng chống thấm ASO-Dichtband-2000-S. Khi tất cả các chi tiết đã được xử lý thì bề mặt bê tông được chống thấm với sự trợ giúp của vữa chống thấm dạng tinh thể AQUAFIN-IC. Công việc được thực hiện bằng công nghệ phun sử dụng Bơm cao áp M8.
Sử dụng cả hai loại vữa chống thấm AQUAFIN-2K/M-PLUS và AQUAFIN-IC, có đặc tính chống chịu tốt với phân lỏng và có khả năng chống thấm hiệu quả đối với các khu vực có nước thải công cộng để giảm thiểu ứng suất cơ học lên bề mặt bê tông.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối