trở lại

Khách sạn Seesteg, Nordeney, Đức

Thi công lớp cách nhiệt bằng kính bọt cho hồ bơi trong nhà. Các tấm cách nhiệt bằng kính bọt được cố định và phủ bằng keo UNIFIX-S3 gốc khoáng mỏng và có độ linh hoạt cao. Tiếp đến là một lớp vữa chống thấm AQUAFIN-2K/M-PLUS dẻo, gốc khoáng. Sau đó lớp Alto Quarzite được gắn vào màng chống thấm bằng keo UNIFIX-S3 và chèn mạch bằng vật liệu HF05-Brillantfuge.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối