trở lại

Khách sạn Saint Nicolas, Remich, Luxembourg

Chống thấm hồ bơi trong nhà (12 x 4 m) và hồ bơi ngoài trời (14 x 5 m) và lắp đặt một lớp ốp ghép mảnh bằng gạch tráng men hoàn toàn.
Gạch cũng được ốp ở các khu vực khác như mặt chính bên ngoài.
Sử dụng Đá tự nhiên tại các phòng hội thảo, ở khu vực chăm sóc sức khỏe và ở khu vực lễ tân.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối