trở lại

JSC Belaruskali ở Soligorsk, Belarus

JSC Belaruskali là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu Kali kiềm lớn nhất thế giới.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối