trở lại

Đập đắp đất Moste - Sông Save, Slovakia (SL)

Việc sử dụng AQUAFIN-2K/M-PLUS được quyết định sau 25 năm theo dõi. Đập đắp đất sông Save 50 năm tuổi trên dãy núi Karavanken đã được làm mới bằng vật liệu ASOCRET-RN và ASOCRET-BS2 vào năm 2000 và sau đó được phủ bằng AQUAFIN-2K/M-PLUS. Trước đó, Ủy ban Điện lực bang Ljublijana đã thử nghiệm AQUAFIN-2K/M-PLUS để bảo đảm có đủ tính linh hoạt khi lạnh, gắn kết với bê tông và chịu được mài mòn. SCHOMBURG đã chiếm ưu thế so với ba đối thủ.

Nếu công tác làm mới cho diện tích 7,000m² này được thực hiện thủ công sau khi trộn hai thành phần, sau đó trộn với AQUAFIN-2K/M-PLUS biến tính và máy trát PFT G4 thì trong tương lai có thể sơn phủ từ các khối vật liệu lớn mà không cần trộn trước.

SCHOMBURG GmbH, JD

Key Facts

Tham chiếu lần cuối