trở lại

Công trình hồ nước, Trường Cao đẳng Hạt Tarrant, Texas – Mỹ

Chống thấm cho bê tông bên dưới các khối bê tông và đá tự nhiên.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối