trở lại

Chuỗi căn hộ của Cục Nhà ở & Phát triển (HDB) ở Punggol, Singapore

Khu nhà ở công cộng với 9 khối tòa nhà cao tầng, bãi đỗ xe ô tô 800 chỗ và một khu vườn cảnh rộng 12.000m2 ở trên các sàn đỗ xe. Những tấm mái màu xanh hoàn toàn được chống thấm bằng vật liệu AQUAFIN-2K/M-PLUS. Dự án đã dành Giải thưởng Tòa nhà Xanh và Giải thưởng Thi công Xuất sắc năm 2013 của HDB và Giải thưởng Thiết kế HDB năm 2013 của Singapore.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối