trở lại

Aqua Arena Samorin tại Cilistov, Slovakia

Khu khách sạn phức hợp mới xây dựng trên nền khu Aqua-Arena và Hippo-Arena trong Elements Resort tại Cilistov gần Bratislava.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối