trở lại

Hệ thống màng chống thấm liên kết dưới lớp bê tông tươi

Các sản phẩm

AQUAFIN-WM12
Màng PVC chống thấm kết dính với bê tông tươi
AQUAFIN-WM12 corners
Ke chống thấm chất liệu composite cho bê tông tươi
Băng PVC
Dùng trong các giải pháp và sửa chữa chi tiết