trở lại

AQUAFIN-WM12 corners

Ke chống thấm chất liệu composite cho bê tông tươi

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

Phụ kiện hệ thống chống thấm các góc cho AQUAFIN-WM12

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Chống thấm cho các cấu trúc xây dựng tiếp xúc trực tiếp với mặt đất
  • Hệ thống chống thấm kết dính bê tông tươi

Ưu điểm

Hệ thống lắp đặt tiết kiệm thời gian

Tiêu thụ:

1 ke cho mỗi góc

Mã sản phẩm Màu sắc Góc Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
204231-001 trong suốt 90° bên trong 5000 50
204231-002 trong suốt 90° bên ngoài 5000 50