trở lại

Trung tâm trượt tuyết trên núi, Nga

Để chuẩn bị cho Olympic 2014 tại Sochi/nước Nga, các khu vực hồ bơi và Spa trong khách sạn ở Trung tâm Trượt tuyết trên núi đã được cải tạo nâng cấp.
Hồ bơi ngoài trời của khách sạn (50 x 21 m, 8 làn bơi) sử dụng cho các sự kiện thể thao:
- thi công chống thấm cho hồ bơi và khu vực xung quanh hồ bơi ngoài trời, lát gạch và phun vữa, rãnh thoát nước và công nghệ băng chống thấm.
Trung tâm Spa của Khách sạn
- chống thấm cho hồ bơi thuộc khu vực Spa của khách sạn.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối