trở lại

Tòa nhà công nghiệp của công ty Rieter India Pvt Ltd tại Pune, Ấn Độ

Rieter là nhà cung máy móc và phụ tùng dệt may hàng đầu thế giới cho toàn bộ quy trình dệt may.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối