trở lại

Tháp nước sinh hoạt tại Imatra, Phần Lan

Chống thấm cho một tháp chứa nước sinh hoạt:
Bề mặt đã được vệ sinh bằng bơm phun cao áp. Trám lỗ, láng phẳng bề mặt và trám kín các vết nứt. Chống thấm hoàn thiện sàn, vách, trần và mái tháp.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối