trở lại

Quảng trường, đài phun nước Sundance, Hoa Kỳ

Chống thấm đài phun nước sử dụng AQUAFIN-1K và AQUAFIN-2K/M-PLUS bên dưới lớp vữa bê tông, sau đó ốp đá granite tấm.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối