trở lại

Nhà thờ tưởng niệm nước Nga tại Leipzig, Đức

Nhà thờ được xây dựng năm 1913 để tưởng nhớ trận chiến Leipzig. Kỷ niệm 200 năm trận Leipzig, nhà thờ được tu bổ một phần vào năm 2013 từ mái nhà đến đầu các mái vòm.
Điểm khó khăn ở đây là vách mái vòm được xây gạch dày 1m và bị thấm nước hơn 100 năm qua. Điều kiện này tạo ra áp suất hơi cao nên cần có hệ thống thẩm thấu hơi.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối