trở lại

Nhà máy nước tại Leskovac, Serbia

Bể xử lý nước thải tại một nhà máy nước.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối