trở lại

Nhà máy hóa chất DUSLO, Slovakia

Khôi phục công trình bê tông chịu lực với các đường ống năng lượng. Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau đây – phân bón, chất kết dính, phụ gia hóa học cho sản xuất cao su, thuốc tẩy y tế và các sản phẩm gốc u rê.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối