trở lại

Khôi phục cảng tại Illichivsk, Ukraine

Vào tháng 10 năm 2007 công tác thi công trên phạm vi rộng nhằm sửa chữa và khôi phục lớp bê tông ở lưu vực cảng bắt đầu được thực hiện tại cảng biển đen Ukraine thuộc thị trấn Illichivsk gần Odessa.
AQUAFIN Ukraine chịu trách nhiệm khôi phục và cải tạo khu vực có diện tích khoảng 3,000 m² bằng Hệ thống PCC nổi tiếng. Tổng cộng đã sử dụng 28,000 kg các sản phẩm của SCHOMBURG bao gồm ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2 / INDUCRET-VK-PCC-Haftbrücke), ASOCRET-BIS-5/40 (ASOCRET-FM40 / INDUCRET-BIS-5/40), ASOCRET-GM100 và ASOCRET-BIS-1/6 (ASOCRET-FS / INDUCRET-BIS-1/6).

Key Facts

Tham chiếu lần cuối