trở lại

Khách sạn Mövenpick, Việt Nam

Khách sạn 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cấp hồ bơi của khách sạn.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối