trở lại

Hồ bơi ngoài trời Tallin, Estland

Cải tạo một hồ bơi đã gần 70 năm tuổi. Một bể mới được đổ vào trong bể cũ. Vì thi công cho bể bơi ngoài trời nên khách hàng yêu cầu hệ thống chống thấm và gắn gạch ốp lát có thể sử dụng trong vòng 3 tháng mùa hè.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối