trở lại

Đài phun New Palace, Potsdam, Đức

Chống thấm bên trong cho 2 đài phun tại New Palace ở Potsdam - Sansoucci. Đài phun làm bằng gạch và đá tự nhiên. Đây là đài phun nổi tiếng và là một công trình kiến trúc tiêu biều cần bảo tồn.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối