trở lại

Bệnh viện Đại học Aga Khan, Karachi, Pakistan

Bệnh viện Đại học Aga Khan là một trường Đại học và trung tâm Nghiên cứu tư thục nằm ở Karachi, được thành lập năm 1983 và được đặt tên theo nhà hảo tâm Aga Khan IV.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối