trở lại

Các công ty phân phối và cơ sở sản xuất mới ở Đông Nam châu Âu

AQUAFIN Đông Nam châu Âu có trụ sở tại Prague đã mở rộng các công ty phân phối trong năm 2005, bao gồm AQUAFIN Bulgaria o.o.d. (Quản lý kinh doanh ông Emil Nikolkov), AQUAFIN Romania s.r.l. (Quản lý kinh doanh ông Augustin Russu) và AQUAFIN Serbia d.o.o. (Quản lý kinh doanh ông Vladimir Lazic). Ngoài ra một cao ốc văn phòng và xưởng sản xuất mới đã được mua vào tháng Giêng năm 2006 tại Bratislava, Slovakia.